Productie keuze

Op deze pagina informeren wij u onder meer over ons video productieproces en keuzepakketten.

Keuzepakketten

Wij produceren uw video of verzorgen de montage van uw videobeelden.

Afhankelijk van wat de wensen zijn is de opname duur bepalend voor het uiteindelijke resultaat. U kunt een keuze maken uit diverse video opname toepassingen. Daarom bieden wij u verschillende productiepakketten aan.

Wij hebben de volgende productiepakketten om uw keuze te vergemakkelijken:


• Basis

• Comfort

• Superieur

Basis

Het basispakket (film productie) wordt over het algemeen gekozen voor de verkoop van een woning of bedrijfspand. Door middel van beeld, teksten en achtergrond muziek krijgt de koper een goede indruk van de woning. De opname zal ongeveer een dagdeel in beslag nemen.

De basis productie heeft een opnamenduur van maximaal 2 minuten. De DVD is uitsluitend voorzien van bijvoorbeeld muziekfragmenten en teksten. De video kan vervolgens via uw makelaar op een huizenwebsite geplaatst kunnen worden.

Comfort

Het comfortpakket wordt veelal gekozen voor presentaties van een bedrijf of jubilea. Evenals bij het basispakket voorzien van beeld, teksten en achtergrond muziek. Aangevuld met bijvoorbeeld een korte presentatie door een medewerker van het bedrijf of familielid van de jubilaris. De gewenste omgevingsgeluiden zijn verdisconteerd in de video.

De comfort productie heeft een opnamenduur van maximaal 15 minuten. De DVD is onder meer voorzien van muziekfragmenten, teksten en gesproken woord.

Superieur

Het superieurpakket wordt onder andere gekozen voor jubilea, huwelijk en evenementen. Het verschil tussen comfort en superieur zit in de lengte van de film en opnamen. Voor jubilea zal de film productie de gehele dag vanaf bijvoorbeeld 's morgens  10.00 tot 16.00 uur noodzakelijk kunnen zijn.

Vanzelf sprekend zijn de kosten voor dergelijke producties hoger, doch een aanwinst als herinnering. De superieur productie heeft in principe een opnamenduur van maximaal 30 minuten. Een langere opnameduur is bespreekbaar, doch in de praktijk is gebleken dat de aandacht van de toeschouwers afneemt. De DVD is voorzien van muziekfragmenten, teksten en eventueel gesproken woord.

► Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden van onze film (video) producties zijn:  

• Woning(voor de verkoop). 

• Bedrijfspand of winkel (voor verkoop). 

• Bedrijfspresentatie (voor marketing doeleinden). 

• Jubilea of huwelijksplechtigheid.

• Elevator pitch video presentatie (een meerwaarde als aanvulling op uw sollicitatiebrief en CV).

• Evenementen. 

Productie afhandeling

De filmproductie wordt met je besproken, omdat je gekozen hebt voor het superieurpakket. Je kunt eventueel aanvullende mutaties op laten nemen, doch binnen de kaders van het productieproces.Vervolgens wordt de filmproductie uitgevoerd in de definitieve versie.
Indien jouw voorkeur uitgaat naar het basis- of comfortpakket wordt de film definitief aangeboden.
Er zijn geen mutaties aan de orde, om de productiekosten laag te houden en het verrassingselement te behouden.

Na ontvangst van je betaling vindt levering plaats binnen 25 werkdagen. De superieur film productie wordt echter geleverd binnen 30 werkdagen. 
De film wordt op DVD (HD kwaliteit) aangeboden voorzien van een plastic opbergdoosje.

Auteursrechten

De video mag uitsluitend vertoond worden in huiselijke kring of in de betreffende onderneming. Als de DVD voor andere doeleinden gebruikt wordt door bijvoorbeeld plaatsing op een website of vertoning in clubhuizen, theater en dergelijke dient u dit in overleg te doen met ons. Eventueel rekening te houden met extra kosten, welke door ons in rekening worden gebracht. De meldingsplicht door u zien wij als vanzelfsprekend. 

Uitzonderingen zijn jubilea, bruiloften en vakantie film producties. Deze kunt u gewoon vertonen mits deze niet bestemd zijn voor reclame doeleinden.
Voor extra kopieën kunt u ons uiteraard benaderen en worden slechts duplicaat kosten in rekening gebracht.

Consultned hanteert het privacyregelement, wat betekent dat uw video en persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
Evenals reclame doeleinden voor onze eigen marketing. De video en uw gegevens worden door ons één jaar opgeslagen in het centraal intern archief. Daarna vernietigd. Is de uitgifte datum bijvoorbeeld 1 januari, dan zal het daarop volgend jaar op 1 januari de video vernietigd worden. Eventueel een verlenging van de bewaartermijn is tegen betaling mogelijk.

Beschouwing


De video wordt op DVD aangeboden. 

Uw opgenomen video kunt u ook aan ons voor montage aanbieden. Er geldt een maximale opname lengte in tijd van 30 minuten voor particulieren. In de praktijk is bijvoorbeeld een vakantie reportage van ongeveer 10 tot 15 minuten boeiend genoeg om ervaringen met de kijker te delen. Afhankelijk van u wensen kan afgeweken worden van de opnamelengte in tijd.

Een bruiloft welke door een familielid of kennis onbewerkt is opgenomen kunt u eveneens bij ons aanbieden voor montagebewerking. Houdt er s.v.p. rekening mee dat de lengte van de video maximaal 45 minuten per DVD zal zijn.
 

Is de film langer dan zullen wij bepaalde scenes verkorten of eventueel meerdere DVD's verzorgen. In een dergelijke situatie zullen de productiekosten hoger uit  vallen. 

Comfort video presentatie                                                                        Basis video presentatie