Maatwerk & werkproces             

Maatwerk

Consultned.nl levert maatwerk voor u.  

Zodra uw aanmelding door ons is ontvangen en de administratieve verwerking heeft plaats gevonden, wordt u bezocht voor het intakegesprek, door onze account manager. De opdracht wordt vervolgens omgezet in een plan van aanpak.

Werkproces

Ons werkproces bestaat uit zes fases.
De aanmelding, intakegespek, productieplanning, opname datum, productie en levering. 

De opname datum is de dag die met je bepaald en vastgesteld is. Tijdens de opname kunnen kleine mutaties ingebracht worden, d
och binnen de kaders van de productieplanning.

Na de productie vindt levering plaats. Dit betekent dat je video op DVD wordt aangeboden.
 


Levering voor montage

Levering van uw video voor montage geschiedt persoonlijk door u tijdens het intakegesprek. Vervolgens wordt de wijze van montage met u besproken. Verzending via een postbedrijf geschied aangetekend, doch de levering is uiteraard volledig op eigen risico. Uw video op DVD kan ook persoonlijk geleverd worden, houdt u s.v.p. rekening met meer kosten.

Design (rekwisieten)

 

Onder design verstaan wij de accessoires (rekwisieten), die noodzakelijk zijn voor de filmproductie. Voorafgaande aan de opname datum wordt dit besproken. U dient hier in principe zelf zorg voor te dragen. In de praktijk zullen bepaalde aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn, om de productie te laten slagen.
 

Bij de verkoop van een leeg pand kunnen aanvullende accessoires een meerwaarde zijn om het pand op te leuken. De potentiële koper zal het pand aantrekkelijker ervaren, door de getoonde videobeelden van het pand of woonhuis. De DVD kunt u eventueel via de verkopend makelaar op een woonhuiswebsite laten plaatsen. De kosten die de makelaar of woonhuiswebsite in rekening brengen zijn voor u bestemd en zijn niet verdisconteerd in onze productiekosten.

Beschouwing

Op deze pagina beperken wij ons slechts tot de belangrijkste punten van ons werkproces. Het intakegesprek is voor ons essentieel om tot de juiste videoproductie te komen, waar u als cliënt mee gediend bent.

Wij hechten veel waarde aan fiducie wat cliënten in ons bedrijf stellen. Op onze website worden demo video's en voorbeeld samples getoond.