Film

Onderstaand onze beschrijving hoe een film tot stand komt. Alvorens het zover is zal altijd eerst een intakegesprek plaatsvindenmet u als cliënt.

Preproductie
Bij de pre productie wordt eerst bepaald wat voor soort film u (de cliënt) wilt maken. Vaak heeft men er al ideeën over.

 

Synopsis (samenvatting)

De ideeën worden met elkaar doorgenomen en uitgewerkt, ofwel een synopsis geschreven. Een synopsis is een samenvatting van de loop van het verhaal. Dit wordt later uitgewerkt in een uitgebreidere samenvatting.  

Outline 

Deze uitgebreidere samenvatting wordt de (step) outline genoemd. Hierin wordt iedere scène kort beschreven, zodat men een beeld kan krijgen van de hele film. Deze step outline is vooral voor onze filmmakers en is feitelijk niet beschikbaar voor cliënten.

Treatment

Na de voltooiing van de step outline komt het treatment. In het treatment beschrijft men wat er letterlijk in beeld te zien zal zijn. Alle scènes worden uitgewerkt, maar er zijn nog geen dialogen te lezen.

Naast het treatment zijn voor het filmscenario ook de volgende zaken van belang:

        ►De karakterdossiers van de spelers in de film. 

            Hier worden de achtergronden beschreven van de diverse personages in de film.

        ►De uitgeschreven dialogen dan wel monologen.


Filmscenario

Vorengenoemde facetten samen vormen een filmscenario, ofwel filmscript. Een scenario is een uitgebreide variant van het treatment, dit keer met alle dialogen erbij. Het scenario wordt steeds verder uitgewerkt en herschreven, totdat men de definitieve versie bereikt, wat men veelal het shooting script noemt. 


Shooting script

Hierin staat tot in het kleinste detail beschreven wat er moet gebeuren en bijvoorbeeld ook welke geluiden te horen zijn, of welke sfeer de scène moet opwekken. Iedere scène heeft een nummer (scène 1, scène 2 enzovoorts.


Draaiboek

De volgende stap is het concipiëren van een draaiboek en soms een storyboard.


Storyboard

Een storyboard is een verzameling schetsen en foto's. De afbeeldingen krijgen ook een nummer. Bijvoorbeeld: Afbeelding 4.3 is de derde afbeelding in de vierde scène. Iedere afbeelding representeert één shot.

Shot

Vanaf nu wordt per shot gewerkt. Men neemt kleine stukjes film op. Vaak neemt men gelijktijdig het geluid op. Als alle shots gefilmd zijn, kan men beginnen met de montage.


CMP voor jouw video idee.

Montage

In de montage worden de filmbeelden achter elkaar geplakt. Dit is een langdurige procedure, waarbij men van alles probeert met het geschoten materiaal en na vele versies komt tot wat men picture lock noemt.

Dan volgt de geluidsnabewerking, het maken van de filmmuziek en de uiteindelijke mixage. Alle oude en (bij de nabewerking gemaakte) nieuwe geluiden worden samen met de muziek gemixt in de eindmix. De totale soundtrack voor een film wordt ook wel sound design, of geluidsontwerp genoemd.

Tot slot zijn er nog een aantal technische handelingen,zoals kleur corrigeren en het maken van kopieën voordat de film aan de cliënt geleverd wordt. De levering van de film, ofwel video geschied op DVD.

Beschouwing

Onze filmmakers werken grotendeels zoals hier wordt omschreven. Om budget redenen kan soms van dit proces worden afgeweken. Het is echter essentieel om bepaalde stappen altijd te doorlopen, waardoor een goed resultaat bereikt wordt.

Ons bedrijf heeft op Youtube een eigen kanaal: https://www.youtube.com/Consultned

Op dit kanaal wordt onze dienstverlening visueel getoond.