Design (rekwisieten)

Onder design verstaan wij de accessoires (rekwisieten), welke noodzakelijk zijn voor de filmproductie.

Wij noemen dat ook wel stijlen. 

Waarom stijlen?

Voordat een woning of bedrijfspand wordt gefilmd neemt onze styliste eerst een kijkje en brengt advies uit. Afhankelijk van haar input worden bepaalde noodzakelijke aanpassingen gedaan. Indien ingrijpende aanpassingen essentieel zijn vindt overleg plaats tussen de cliënt en een van onze medewerkers.

De cliënt bepaalt. Voorafgaande aan de opname datum wordt dit uiteraard eerst besproken. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor de gewenste rekwisieten. Ons team kan dat echter ook in overleg realiseren. Daar zijn

uiteraard wel bepaalde kosten aan verbonden.

In de praktijk zullen deze aanpassingen een toegevoegde waarde hebben, om de productie te laten slagen.

Bij de verkoop van een leeg pand kunnen bepaalde accessoires leiden tot een betere verkoop van het pand. Immers een leeg pand laat niet zien hoe goed de ruimte benut kan worden. Uit de praktijk is gebleken dat een leeg pand of woonhuis minder aantrekkelijk lijkt voor de koper, omdat een visuele inschatting voor sommige mensen moeilijk is. Het opleuken van het woonhuis, of pand zal de potentiële koper aantrekkelijker ervaren, bij het aanschouwen van de video.