Actueel

Op deze pagina treft u actuele informatie en acties aan.

Corona video presentatie(s)

 

Nederland wordt geconfronteerd met diverse Corona maatregelen, die vanuit de Overheid worden bepaald. De zogenaamde nieuwe samenleving betekent volgens de Overheid, dat 1,5 meter afstand houden van elkaar gefundeerd is. Het RVIM houdt deze bewering krampachtig in stand. Deze maatregel wordt ondanks de versoepelingen, (welke tussentijds gecommuniceerd worden) consequent gehanteerd. Economisch zijn de gevolgen van de Corona maatregelen desastreus. Diverse ondernemers zien hun onderneming bergafwaarts gaan, met sluiting tot gevolg. Diverse geledingen hebben reeds bij het kabinet aangedrongen, om de Corona maatregelen, waaronder 1,5 meter buiten af te schaffen, omdat uit wetenschappelijk onderzoek vast is komen te staan, dat het Corona virus vergelijkbaar is met een gewone griep. De besmetting die mensen buiten op zouden lopen zijn te verwaarlozen.

 

In onze video presentaties hebben wij gebruik gemaakt van diverse bronnen. De bronvermeldingen zijn in de video's verdisconteerd. Ons productieteam vond het van belang, dat vanuit ons bedrijf eveneens aandacht werd besteed aan de Corona communicatie. Op grond daarvan werden onze video's geproduceerd en gepubliceerd op diverse mediakanalen. Doelstelling: De kijker objectief te informeren zonder vooraf een waardeoordeel te vergen. Immers profesionele personen kwamen in deze video's aan het woord.

 

Inmiddels zijn deze video's door ons verwijderd van onze media pagina's. Reden daartoe is dat wij van Consultned een transparant netwerk zijn en dat willen blijven uitstralen. Mensen worden al ruimschoots geïnformeerd door de mainstream media en door de social media kanalen. Een dergelijke input vanuit ons bedrijf kan dan achterwege blijven.

 

Een ieder die geïnteresseerd is in het Coronavirus kan zich zelf goed laten informeren en conclusies trekken aan de hand van onderzoeken door professoren, virologen en andere professionele deskundigen. Wij organiseren nog wel corona trainingen op aanvraag ondersteunt met beeldmateriaal.

Corona Training (coaching)

 

Over het Corona virus wordt veel gecommuniceerd. Zo ook over de maatregelen en regels die vanuit de Overheid worden bepaald. Los van de vraag of alle regels en besluiten gerelateerd zijn aan de grondwet, hebben wij gemeend om in te gaan op de 1,5 meter regel. En vervolgens een training samengesteld voor ondernemers, overheid en particulieren. Doelstelling is groepen en individuen om te leren gaan met de beperkingen in het kader van corona. Het nut van de maatregelen en het toepassen komen aan de orde.

 

Via naast gelegen afbeelding wordt de trainingspagina bereikt van Consultned.com. Dat is onze website breffende trainingen, coachingen en mediation.